Adem- en ontspanningsoefentherapie

Spanning- en ademhalingsklachten behandelen wij middels ademtherapie en ontspanningstherapie. De ademtherapie en ontspanningstherapie zijn onderdeel van de oefentherapie Cesar. De methode ademtherapie helpt het herstellen van een natuurlijke en ontspannen adembeweging. Ontspanningstherapie is het bewust worden en het leren hanteren van lichamelijke en mentale gespannenheid. Tezamen bieden zij u de middelen waarmee een mens in zichzelf de eigen spanning kan regelen, via aandacht, voorstelling, houding, beweging en ademhaling. Daarmee kunt u ontdekken of een probleem samenhangt met een verhoogde spanning die eigenlijk onnodig is en door u verminderd kan worden. Deze therapie is zinvol bij een verkeerd ademhalingspatroon, door pijnklachten  in onder andere rug en bekken, chronische en acute hyperventilatie, spanningsklachten en stressklachten, spierspanningshoofdpijn en sommige buikpijnklachten.